XE TẢI ISUZU 2.45 TẤN THÙNG KÍN – QKR55F thùng đóng theo tiêu chuẩn

XE TẢI ISUZU 2.45 TẤN THÙNG KÍN - QKR55F thùng đóng theo tiêu chuẩn

XE TẢI ISUZU 2.45 TẤN THÙNG KÍN – QKR55F thùng đóng theo tiêu chuẩn