XE TẢI DONGFENG 18 TẤN L315 GẮN CẨU SOOSAN 7 TẤN 6 KHÚC thùng đóng theo tiêu chuẩn

XE TẢI DONGFENG 18 TẤN L315 GẮN CẨU SOOSAN 7 TẤN 6 KHÚC thùng đóng theo tiêu chuẩn

XE TẢI DONGFENG 18 TẤN L315 GẮN CẨU SOOSAN 7 TẤN 6 KHÚC thùng đóng theo tiêu chuẩn